Astma is een chronische aandoening aan de luchtwegen die ontstekingen en vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt. Hierdoor kunnen ademhalingsproblemen, zoals piepen, kortademigheid en hoesten, optreden. Deze symptomen kunnen variëren in ernst en frequentie van persoon tot persoon.

Astma FAQ


Wat is astma precies?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, wat resulteert in periodieke episodes van piepende ademhaling, kortademigheid, hoesten en beklemming op de borst.

Wat zijn de symptomen van astma?

Symptomen van astma zijn onder andere kortademigheid, piepende ademhaling, druk op de borst en hoesten, vooral 's nachts en vroeg in de ochtend.

Wat zijn triggers voor astma?

Triggers voor astma kunnen zijn: allergenen (pollen, huisstofmijt), luchtverontreiniging, tabaksrook, koude lucht, lichaamsbeweging en bepaalde medicijnen.

Hoe wordt astma gediagnosticeerd?

Astma wordt gediagnosticeerd aan de hand van symptomen, medische geschiedenis en longfunctietests. Soms kunnen allergietests ook nuttig zijn.

Wat voor medicatie wordt gebruikt bij astma?

Medicijnen voor astma omvatten inhalatiecorticosteroïden, luchtwegverwijders, leukotrieenremmers en, in ernstige gevallen, biologische medicijnen.

Kan astma effectief worden behandeld?

Ja, met de juiste medicatie en beheerstechnieken kunnen de symptomen van astma effectief worden beheerst, waardoor een normaal en actief leven mogelijk is.

Wat zijn de lange termijngevolgen van astma?

Onbehandeld astma kan leiden tot verergering van de symptomen, beperking van fysieke activiteit, verminderde longfunctie en in zeldzame gevallen levensbedreigende astma-aanvallen.

Is astma erfelijk?

Er is een genetische aanleg voor astma, hoewel niet alle individuen met een familiegeschiedenis van astma de aandoening ontwikkelen.

Kunnen volwassenen ook astma ontwikkelen?

Ja, astma kan op elke leeftijd voorkomen, zelfs als iemand nooit eerder symptomen heeft gehad.

Hoe kan astma worden voorkomen?

Het voorkomen van astma omvat het vermijden van bekende triggers, zoals allergenen en luchtverontreiniging. Stoppen met roken en het vermijden van passief roken is ook cruciaal.

Kan astma verergeren door bepaalde factoren?

Ja, factoren zoals roken, blootstelling aan allergenen en luchtverontreiniging kunnen de symptomen van astma verergeren.

Is astma verschillend bij kinderen en volwassenen?

Ja, de presentatie en ernst van astma kunnen verschillen tussen kinderen en volwassenen. Kinderen hebben vaak perioden waarin de symptomen verbeteren of verdwijnen.

Wat te doen in geval van een astma-aanval?

Bij een astma-aanval is het belangrijk om kalm te blijven en de inhalatiemedicatie te gebruiken zoals voorgeschreven. Als de situatie verslechtert, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Zijn er bijwerkingen van astmamedicatie?

Ja, sommige astmamedicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken, zoals trillende handen, hartkloppingen, stemmingsveranderingen en keelschimmelinfecties. Raadpleeg altijd een arts voor advies.

Kunnen astmapatiënten normaal sporten?

Met de juiste behandeling en beheersing kunnen astmapatiënten volledig deelnemen aan sport en lichaamsbeweging. Regelmatige lichaamsbeweging kan zelfs de symptomen helpen verbeteren.

Is er een remedie voor astma?

Helaas is er momenteel geen bekende remedie voor astma, maar met de juiste behandeling en management kunnen de symptomen effectief worden gecontroleerd.

Voorgestelde onderwerpen om te verkennen

Andere gerelateerde onderwerpen