Glyburide is een actief bestanddeel dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het behoort tot de klasse van sulfonylureumderivaten en werkt door de alvleesklier te stimuleren om meer insuline af te scheiden, waardoor de bloedsuikerspiegel wordt verlaagd.

Glyburide FAQ


Wat is glyburide?

Glyburide is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus.

Hoe werkt glyburide?

Glyburide stimuleert de alvleesklier om insuline vrij te geven, wat helpt om de bloedsuikerspiegel te verlagen.

Wat zijn de bijwerkingen van glyburide?

Mogelijke bijwerkingen zijn hypoglykemie, gewichtstoename en gastro-intestinale klachten.

Hoe moet glyburide worden ingenomen?

Glyburide moet oraal worden ingenomen met voedsel om het risico op hypoglykemie te minimaliseren.

Wat is de aanbevolen dosering van glyburide?

De aanbevolen startdosering is meestal 2,5 mg tot 5 mg per dag, afhankelijk van de individuele behoeften.

Kan glyburide worden gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicatie?

Ja, glyburide kan vaak worden gecombineerd met andere antidiabetica, zoals metformine.

Is glyburide veilig voor langdurig gebruik?

Bij correct gebruik onder medisch toezicht kan glyburide veilig zijn voor langdurig gebruik.

Wat moet ik doen als ik een dosis glyburide ben vergeten?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Zijn er speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van glyburide?

Ja, patiënten met lever- of nierproblemen moeten extra voorzichtig zijn bij het gebruik van glyburide.

Kan ik alcohol gebruiken tijdens het gebruik van glyburide?

Alcohol kan de effecten van glyburide beïnvloeden en moet met voorzichtigheid worden genuttigd.

Moet ik mijn bloedsuikerspiegel controleren tijdens het gebruik van glyburide?

Ja, regelmatige controle van uw bloedsuikerspiegel is belangrijk om de effectiviteit van de behandeling te waarborgen.

Kan ik glyburide gebruiken tijdens de zwangerschap?

U dient uw arts te raadplegen, want het gebruik van glyburide tijdens de zwangerschap moet zorgvuldig worden overwogen.

Wat te doen bij een overdosis glyburide?

Neem onmiddellijk contact op met een arts of de dichtstbijzijnde spoedafdeling als u denkt dat u een overdosis heeft genomen.

Is glyburide beschikbaar zonder recept?

Nee, glyburide is een geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is.

Wat zijn de alternatieven voor glyburide?

Alternatieven kunnen andere sulfonylureumderivaten of verschillende klassen van diabetesmedicatie zijn, afhankelijk van uw situatie.

Voorgestelde onderwerpen om te verkennen

Andere gerelateerde onderwerpen